Nowość

Żaluzja ukośna jest idealnym rozwiązaniem zaciemnienia asymetrycznych kształtów okien, kiedy górna rama nie jest pozioma, ale nachylona pod określonym kątem. Aluminiowe lamele kopiują kąt górnej ramy i są do niej równoległe. Lamele są prowadzone na stalowej lince. Żaluzja posiada specjalny mechanizm wyrównujący różne długości pasków tekstylnych podczas opuszczania i podnoszenia żaluzji. Teleskopowa dolna listwa służy do wyrównania różnej szerokości listwy dolnej w dolnej pozycji (szerokość okna) i górnej pozycji (długość ukośnej części okna). Niską wysokość pakietu uzyskano dzięki użyciu lameli bez wygięcia wzdłużnego (system Flexi).
Do żaluzji ukośnej można użyć tylko lameli C80 i tylko napędu silnikiem.